XSMAX4D 26/3/2020 Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max4D Hôm Nay Thứ 5

Hôm nay ngày 31/03/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ max 4d

Thứ năm - 26/03/2020

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 26/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
0391
5 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
7927
0342
9 Vé
Giải ba
3,000,000đ
6164
9216
9929
10 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
391
19 Vé
Giải KK 2
100,000đ
91
521 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 24/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
1257
4 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
7548
2635
8 Vé
Giải ba
3,000,000đ
7366
4980
4906
6 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
257
28 Vé
Giải KK 2
100,000đ
57
279 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 21/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
4147
3 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
5001
2280
6 Vé
Giải ba
3,000,000đ
7155
4250
8886
25 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
147
40 Vé
Giải KK 2
100,000đ
47
392 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 19/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
0846
2 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
5145
5555
18 Vé
Giải ba
3,000,000đ
2317
3168
3168
11 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
846
41 Vé
Giải KK 2
100,000đ
46
295 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 17/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
3737
9 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
9064
1900
17 Vé
Giải ba
3,000,000đ
5115
8910
9725
15 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
737
35 Vé
Giải KK 2
100,000đ
37
266 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 14/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
3225
6 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
9617
4959
5 Vé
Giải ba
3,000,000đ
2028
3114
6167
2 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
225
40 Vé
Giải KK 2
100,000đ
25
327 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 12/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
7194
1 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
3001
8157
2 Vé
Giải ba
3,000,000đ
4166
3319
0923
6 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
194
76 Vé
Giải KK 2
100,000đ
94
202 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 10/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
9726
4 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
4685
4009
3 Vé
Giải ba
3,000,000đ
8612
6323
3005
11 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
726
33 Vé
Giải KK 2
100,000đ
26
413 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 07/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
4972
16 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
2271
7134
8 Vé
Giải ba
3,000,000đ
9894
7900
7207
5 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
972
48 Vé
Giải KK 2
100,000đ
72
423 Vé

KẾT KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D
MAX 4D >> MAX 4D 05/03/2020

Giải nhất
15,000,000đ
5357
1 Vé
Giải nhì
6,500,000đ
0258
0242
12 Vé
Giải ba
3,000,000đ
3238
1308
8902
18 Vé
Giải KK 1
1,000,000đ
357
50 Vé
Giải KK 2
100,000đ
57
0 Vé