XSMEGA 22/5/2020 Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 Hôm Nay Vietlott Thứ 6

Hôm nay ngày 28/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

Thứ sáu - 22/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 22/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

33,938,516,000 đồng

Kỳ mở thưởng #00589

03
08
19
28
35
41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 33,938,516,000đ
Giải nhất           28 10,000,000đ
Giải nhì         1229 300,000đ
Giải ba       19443 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 20/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

32,194,354,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00588

01
08
15
23
25
39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 32,194,354,500đ
Giải nhất           40 10,000,000đ
Giải nhì         1292 300,000đ
Giải ba       20040 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 17/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

30,660,959,000 đồng

Kỳ mở thưởng #00587

02
04
21
30
33
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 30,660,959,000đ
Giải nhất           25 10,000,000đ
Giải nhì         904 300,000đ
Giải ba       15472 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 15/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

28,926,318,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00586

03
12
13
28
33
36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 28,926,318,500đ
Giải nhất           31 10,000,000đ
Giải nhì         1099 300,000đ
Giải ba       17738 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 13/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

27,388,276,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00585

06
20
21
35
40
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 27,388,276,500đ
Giải nhất           27 10,000,000đ
Giải nhì         1183 300,000đ
Giải ba       18134 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 10/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

25,796,746,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00584

07
09
23
32
33
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 25,796,746,500đ
Giải nhất           17 10,000,000đ
Giải nhì         1014 300,000đ
Giải ba       17364 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 08/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

24,151,984,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00583

01
03
07
12
22
25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 24,151,984,500đ
Giải nhất           25 10,000,000đ
Giải nhì         1142 300,000đ
Giải ba       17075 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 06/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

22,721,676,000 đồng

Kỳ mở thưởng #00581

03
18
25
29
30
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 22,721,676,000đ
Giải nhất           20 10,000,000đ
Giải nhì         962 300,000đ
Giải ba       16088 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 03/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

21,141,122,000 đồng

Kỳ mở thưởng #00581

05
18
29
32
38
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 21,141,122,000đ
Giải nhất           16 10,000,000đ
Giải nhì         806 300,000đ
Giải ba       14384 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
XSMEGA >> XSMEGA 01/05/2020

Jackpot MEGA 6/45 Ước Tính

19,664,130,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00580

06
07
16
37
40
44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot             0 19,664,130,500đ
Giải nhất           11 10,000,000đ
Giải nhì         710 300,000đ
Giải ba       12607 30,000đ