XSPOWER 26/3/2020 Kết Quả Xổ Số Điện Toán POWER 655 Hôm Nay Thứ 5

Hôm nay ngày 31/03/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/55

Thứ năm - 26/03/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 26/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

130,391,512,500 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

7,775,566,000 đồng

Kỳ mở thưởng #00413

07
08
11
31
35
36
45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 130,391,512,500đ
Jackpot 2             0 7,775,566,000đ
Giải nhất         25 40,000,000đ
Giải nhì         1124 500,000đ
Giải ba       24395 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 24/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

123,683,187,000 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

7,030,196,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00412

03
09
20
21
33
52
50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 123,683,187,000đ
Jackpot 2             0 7,030,196,500đ
Giải nhất         21 40,000,000đ
Giải nhì         1396 500,000đ
Giải ba       26708 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 21/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

116,918,632,650 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

6,278,579,350 đồng

Kỳ mở thưởng #00411

10
12
14
17
29
53
25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 116,918,632,650đ
Jackpot 2             0 6,278,579,350đ
Giải nhất         14 40,000,000đ
Giải nhì         1001 500,000đ
Giải ba       22170 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 19/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

110,372,538,000 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

5,551,235,500 đồng

Kỳ mở thưởng #00410

03
35
41
42
43
49
31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 110,372,538,000đ
Jackpot 2             0 5,551,235,500đ
Giải nhất         6 40,000,000đ
Giải nhì         756 500,000đ
Giải ba       16251 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 17/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

104,401,521,300 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

4,887,789,200 đồng

Kỳ mở thưởng #00409

01
14
18
43
49
50
08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 104,401,521,300đ
Jackpot 2             0 4,887,789,200đ
Giải nhất         11 40,000,000đ
Giải nhì         816 500,000đ
Giải ba       17703 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 14/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

98,660,027,100 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

4,249,845,400 đồng

Kỳ mở thưởng #00408

12
20
25
38
39
40
37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 98,660,027,100đ
Jackpot 2             0 4,249,845,400đ
Giải nhất         13 40,000,000đ
Giải nhì         821 500,000đ
Giải ba       16256 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 12/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

93,827,290,800 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

3,712,874,700 đồng

Kỳ mở thưởng #00407

02
14
19
24
27
34
48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 93,827,290,800đ
Jackpot 2             0 3,712,874,700đ
Giải nhất         16 40,000,000đ
Giải nhì         786 500,000đ
Giải ba       16344 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 10/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

89,968,227,600 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

3,284,089,900 đồng

Kỳ mở thưởng #00406

23
25
30
36
45
52
53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 89,968,227,600đ
Jackpot 2             0 3,284,089,900đ
Giải nhất         12 40,000,000đ
Giải nhì         742 500,000đ
Giải ba       15525 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 07/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

87,411,418,500 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

3,761,291,650 đồng

Kỳ mở thưởng #00405

05
11
21
30
40
48
20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 87,411,418,500đ
Jackpot 2             1 3,761,291,650đ
Giải nhất         4 40,000,000đ
Giải nhì         636 500,000đ
Giải ba       13392 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/55
XSPOWER >> XSPOWER 05/03/2020

Jackpot 1 MEGA 6/55 Ước Tính

83,145,846,450 đồng

Jackpot 2 MEGA 6/55 Ước Tính

3,287,339,200 đồng

Kỳ mở thưởng #00404

08
09
34
40
41
54
13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1             0 83,145,846,450đ
Jackpot 2             0 3,287,339,200đ
Giải nhất         6 40,000,000đ
Giải nhì         560 500,000đ
Giải ba       13396 50,000đ