XSTT 22/5/2020 Kết Quả Xổ Số Thần Tài 4 Hôm Nay Thứ 6

Hôm nay ngày 28/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thần tài 4

Thứ sáu - 22/05/2020
Điện toán Thần tài 4 Thứ sáu, 22/05/2020
8
1
8
3
Điện toán Thần tài 4 Thứ năm, 21/05/2020
3
9
7
4
Điện toán Thần tài 4 Thứ tư, 20/05/2020
3
9
5
4
Điện toán Thần tài 4 Thứ ba, 19/05/2020
2
2
5
0
Điện toán Thần tài 4 Thứ hai, 18/05/2020
2
7
7
8
Điện toán Thần tài 4 Chủ nhật, 17/05/2020
0
8
2
1
Điện toán Thần tài 4 Thứ bảy, 16/05/2020
9
8
0
8
Điện toán Thần tài 4 Thứ sáu, 15/05/2020
3
0
8
9
Điện toán Thần tài 4 Thứ năm, 14/05/2020
5
7
8
6
Điện toán Thần tài 4 Thứ tư, 13/05/2020
6
8
1
6